COVID-19 IN NEPAL update (30-9-2020)

 

Alhoewel het virus geruime tijd vrij goed onder controle bleef slaat het momenteel hard toe. Op dit ogenblik werden er in het totaal 73.394 besmettingen bevestigd en zijn er 477 mensen overleden.

Een tweede lockdown was onvermijdelijk en de opening van de grenzen met het buitenland werd opnieuw uitgesteld. Het toerisme, één van de grootste bronnen van inkomen voor Nepal, is  sinds maart 2020 volledig stilgevallen. Daarnaast zijn de meeste Nepalezen die in het buitenland werkten teruggekeerd naar Nepal. Dat betekent voor de overgrote meerderheid van de Nepalezen geen inkomen. Daarbij komt dat er in Nepal geen enkel sociaal opvangnet bestaat en er geen extra overheidssteun van de overheid komt. Nepal stevent dus regelrecht af op een humanitaire crisis en dat in het jaar dat Nepal hoopte op een grote heropleving van het land met de wereldwijde promotie voor het toerisme  begin dit jaar.

In mei organiseerde Medora in samenwerking met de lokale besturen noodhulp voor de meest noodlijdende families  in Ratnanagar, Icchkamana, Kalika, Rapti en Khairahani. Daarnaast schonk Medora FFP2 maskers, chirurgische maskers, handschoenen en ontsmettingsalcohol aan de lokale gezondheidscentra in deze gebieden en het Corona hospitaal in Bharatpur. 

Dankzij een grote respons op een oproep voor financiële steun konden we een tweede noodhulp organiseren in september en kregen nog 300 families noodhulp.

 

Het gezondheidscentrum van Medora heeft eindelijk haar deuren weer kunnen openen met in achtneming van al de voorzorgsmaatregelen. 

De plannen voor de bouw van een tweede verdieping waren helemaal rond maar zijn door de lockdown nog niet kunnen starten.

 

De  Medora reis die in oktober zou doorgaan en waar 13 enthousiaste deelnemers mee zouden gaan kan helaas door de sluiting van de grenzen niet doorgaan.

We houden heel nauw contact met onze naaste medewerkers in Nepal en blijven de situatie zo van heel dichtbij opvolgen en hulp bieden aan de dorpen in de naaste omgeving van het centrum waar mogelijk.