COVID-19 IN NEPAL update (mei 2022)

 

Alhoewel het Corona virus in Nepal tijdens de eerste golf vrij goed onder controle bleef heeft de Indische variant er begin 2021 heel hard toegeslagen met dramatische toestanden in de ziekenhuizen als gevolg. Er werd opnieuw een zeer strenge lockdown ingesteld. De scholen waren zeer lange tijd volledig gesloten.

Tot overmaat van ramp waren er in 2021 extreem zware moessonregens en modderstromen waardoor er veel slachtoffers vielen, huizen meegesleurd werden en de pas geplante landbouwgewassen vernield werden. Er was al grote hongersnood, de toestand werd voor veel mensen echt rampzalig.

Medora heeft zowel in 2020 als in 2021 verschillende keren hulp geboden aan medische centra en dorpen in de omgeving van het centrum.

Gelukkig is Corona sinds eind 2021 weer onder controle en heeft Nepal zijn grenzen weer kunnen openen.
Het toerisme komt echter maar zeer traag op gang. Hierdoor zijn nog veel Nepalezen werkloos zijn en is hongersnood nog altijd een groot probleem.