COVID-19 IN NEPAL update (29/07/2021)

 

Alhoewel het Corona virus in Nepal tijdens de eerste golf vrij goed onder controle bleef heeft de Indische variant er heel hard toegeslagen met dramatische toestanden in de ziekenhuizen als gevolg. Er werd opnieuw een zeer strenge lockdown ingesteld. Die is momenteel grotendeels opgeheven, al blijven de scholen nog steeds gesloten. 

Tot overmaat van ramp waren er dit jaar extreem zware moessonregens en modderstromen waardoor er veel slachtoffers vielen, huizen meegesleurd werden en de pas geplante landbouwgewassen vernield werden. Er was al grote hongersnood, de toestand is voor veel mensen echt rampzalig.

We houden heel nauw contact met onze naaste medewerkers in Nepal en blijven de situatie zo van heel dichtbij opvolgen. Medora heeft al verschillende keren hulp geboden aan medische centra en dorpen in de omgeving van het centrum.