Medora Belgium: een verhaal van passie... 

Doe zoals zoals Urbanus en Jacques Vermeire

en steun de de actie

"GOUD ZOEKEN VOOR NEPAL"!

Schenk dan oude kronen en bruggen aan Medora Belgium

Meer info op de pagina:

"Goud zoeken voor Nepal"

 

"


MISSIE EN VISIE


Medora Belgium is een VZW waarin tandartsen, mondhygiënisten, artsen en vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten voor het algemeen welzijn van Nepalese schoolkinderen. Kinderen die regelmatig naar school kunnen gaan hebben betere kansen op een mooie toekomst. Ziekte als gevolg van een gebrekkige hygiëne is één van de voornaamste oorzaken van afwezigheid op school.

Dankzij eenvoudige preventie en goede hygiëne kunnen heel wat infectieziekten voorkomen worden. Daarom organiseren we preventieprogramma’s in de scholen voor de leerkrachten, ouders en de kinderen. We zorgen ervoor dat de kinderen dagelijks op school hun tanden poetsen en leren correct hun handen te wassen. We voorzien deze scholen van zuiver water en degelijk sanitair. In een aantal scholen bouwen we een keuken zodat de kinderen 's middags op school eten krijgen. Dat is voor veel ouders een motivatie om hun kinderen naar school te sturen. In het totaal zijn er 22 scholen ( samen 5700 kinderen) in het project opgenomen.  

Kinderen die tandzorg nodig hebben, krijgen een tandheelkundige behandeling in het Health Center dat door Medora werd opgericht. Sinds 2010 gaan er jaarlijks één of meerdere teams waaronder tandartsen, mondhygiënisten, artsen en vrijwilligers uit België en Nederland naar Nepal om te werken tijdens dental camps.

 

De naam "Medora" is afgeleid van de drie eerste letters van "Medical" en "Oral"

 

 


In het Gezondheidscentrum van Medora wordt het hele jaar door gewerkt door lokale medewerkers. Medora betaalt  het personeel en het onderhoud van dit centrum. We hechten veel belang aan een degelijke opleiding van het lokale personeel (een tandarts, de mondhygiënistes, gezondheidswerkers, de manager, de boekhouder en de onderhoudsploeg). Een belangrijke doelstelling is dat de lokale medewerkers op langere termijn erin zullen slagen dit centrum volledig zelfstandig te runnen.

 

Medora Belgium werkt 100% op basis van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. De reis en het verblijf in Nepal worden volledig door de vrijwilliger zelf betaald.

Medora Belgium vindt overleg en samenwerking met de lokale bevolking, de Nepalese Tandartsenorganisatie en overheidsinstanties van essentieel belang om een juist beeld te hebben van de grootste noden ter plaatse en de werkzaamheden praktisch goed te kunnen organiseren. 

 

Medora ondersteunt ook andere camps die in het Health Center georganiseerd worden in samenwerking met lokale dokters ( eye camps, diabetes camps, gynaecologie camps) en de voorlichtingen die georganiseerd worden over kankerpreventie, gezonde voeding, hart en vaatziekten. Medora Belgium zet zich verder ook in om de zelfstandigheid van de Nepalese vrouwen te helpen bevorderen en werkte oa. mee aan de oprichting van een naaiatelier uitsluitend voor kansarme vrouwen.

 


Korte info video "Samudaya" over de werking van Medora in Nepal.

Van: Wick Wojtas en Daan Kretschmann.