Bestel tijdig je tickets voor het benefietconcert met

ANNELEEN LENAERTS

Zaterdag 14 december 2019 CC Casino Beringen

Een organisatie van Medora Belgium en de Academie Beringen

Anneleen speelt werken van Nino Rota, Debussy, Smetana en Fauré

Voorprogramma door de Academie Beringen

 

Tickets en info:

Academie Beringen

011 42 42 77

secretariaat@academieberingen.be

 


Medora Belgium is een VZW waarin tandartsen en vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten voor het algemeen welzijn van Nepalese schoolkinderen. Kinderen die regelmatig naar school kunnen gaan hebben betere kansen in de toekomst. Ziekte als gevolg van een gebrekkige hygiëne is één van de voornaamste oorzaken van afwezigheid op school.

 

Dankzij eenvoudige preventie en goede hygiëne kunnen heel wat infectieziekten voorkomen worden. Daarom organiseren we preventieprogramma’s in de scholen voor de leerkrachten, ouders en de kinderen. We zorgen ervoor dat de kinderen dagelijks op school hun tanden poetsen en leren correct hun handen te wassen. We voorzien deze scholen ook van zuiver water en degelijk sanitair.

 

Kinderen die tandzorg nodig hebben, krijgen een tandheelkundige behandeling in het Health Center dat door Medora werd opgericht. Jaarlijks gaan er één of meerdere teams waaronder tandartsen, artsen en vrijwilligers uit België en Nederland naar Nepal om te werken in dental camps.

 

 

In het Health Center wordt het hele jaar door gewerkt door lokale medewerkers. Medora betaalt  het personeel en het onderhoud van dit centrum. We hechten veel belang aan een degelijke opleiding van het lokale personeel (de mondhygiënistes, de manager, de boekhouder en de onderhoudsploeg). Een belangrijke doelstelling is dat de lokale medewerkers op langere termijn erin zullen slagen dit centrum volledig zelfstandig te runnen.

 

Medora ondersteunt ook andere camps die in het Health Center georganiseerd worden in samenwerking met lokale dokters ( eye camps, diabetes camps, gynaecologie camps) en de voorlichtingen die georganiseerd worden over kankerpreventie, gezonde voeding, hart en vaatziekten. Medora Belgium ondersteunt verder ook de werking van de lokale vrouwengroep in Chitwan om de zelfstandigheid van de Nepalese vrouwen te helpen bevorderen. Medora helpt hun met het organiseren van activiteiten die geld opbrengen door het inrichten van Workshops.

Medora Belgium werkt 100% op basis van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. De reis en het verblijf in Nepal worden volledig door de vrijwilliger zelf betaald.

Medora Belgium vindt overleg en samenwerking met de lokale bevolking van essentieel belang om een juist beeld te hebben van de grootste noden ter plaatse, om de werkzaamheden praktisch goed te kunnen organiseren en om goede contacten te hebben met de Nepalese overheid.

 


Korte info video "Samudaya" over de werking van Medora in Nepal.

Van: Wick Wojtas en Daan Kretschmann.