Sinds mei 2017 heeft de Koninklijke Limburgse Tandartsenvereninging ( KLTV) het peterschap van Medora Belgium op zich genomen.

Op deze manier steunen zij tandartsen en vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor een betere mondgezondheid over de grenzen heen.  

 


11 November vertrekt het volgende Belgisch team van 2 stomatologen, 2 tandartsen en 4 vrijwilligers naar Nepal voor een volgend dental camp.