COVID-19 IN NEPAL update (31-8-2020)

 

Alhoewel het virus geruime tijd vrij goed onder controle bleef slaat het momenteel hard toe. Op dit ogenblik werden er in het totaal 38.561 besmettingen bevestigd en zijn er 221 mensen overleden.

Een tweede lockdown was onvermijdelijk en de opening van de grenzen met het buitenland werd opnieuw uitgesteld. Het toerisme, één van de grootste bronnen van inkomen voor Nepal, is  sinds maart 2020 volledig stilgevallen. Daarnaast zijn de meeste Nepalezen die in het buitenland werkten teruggekeerd naar Nepal. Dat betekent voor de overgrote meerderheid van de Nepalezen geen inkomen. Daarbij komt dat er in Nepal geen enkel sociaal opvangnet bestaat en er geen extra overheidssteun van de overheid komt. Nepal stevent dus regelrecht af op een humanitaire crisis en dat in het jaar dat Nepal hoopte op een grote heropleving van het land met de wereldwijde promotie voor het toerisme  begin dit jaar.

In mei organiseerde Medora in samenwerking met de lokale besturen noodhulp voor de meest noodlijdende families  in Ratnanagar, Icchkamana, Kalika, Rapti en Khairahani. Daarnaast schonk Medora FFP2 maskers, chirurgische maskers, handschoenen en ontsmettingsalcohol aan de lokale gezondheidscentra in deze gebieden en het Corona hospitaal in Bharatpur. 

Dankzij een grote respons op een oproep voor financiële steun konden we een tweede noodhulp organiseren die nu helaas vertraagd wordt door de nieuwe lockdown. 

 

Het gezondheidscentrum van Medora heeft momenteel voor een tweede maal de deuren moeten sluiten omdat het aantal besmettingen in Chitwan zeer hoog ligt.

De plannen voor de bouw van een tweede verdieping waren helemaal rond maar zijn door de lockdown niet kunnen starten.

 

De  Medora reis die in oktober zou doorgaan en waar 13 enthousiaste deelnemers mee zouden gaan kan helaas door de sluiting van de grenzen niet doorgaan.

We houden heel nauw contact met onze naaste medewerkers in Nepal en blijven de situatie zo van heel dichtbij opvolgen en hulp bieden aan de dorpen in de naaste omgeving van het centrum waar mogelijk.

 

MEDORA BELGIUM: MISSIE EN VISIE


Medora Belgium is een VZW waarin tandartsen en vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten voor het algemeen welzijn van Nepalese schoolkinderen. Kinderen die regelmatig naar school kunnen gaan hebben betere kansen in de toekomst. Ziekte als gevolg van een gebrekkige hygiëne is één van de voornaamste oorzaken van afwezigheid op school.

 

Dankzij eenvoudige preventie en goede hygiëne kunnen heel wat infectieziekten voorkomen worden. Daarom organiseren we preventieprogramma’s in de scholen voor de leerkrachten, ouders en de kinderen. We zorgen ervoor dat de kinderen dagelijks op school hun tanden poetsen en leren correct hun handen te wassen. We voorzien deze scholen ook van zuiver water en degelijk sanitair.

 

Kinderen die tandzorg nodig hebben, krijgen een tandheelkundige behandeling in het Health Center dat door Medora werd opgericht. Sinds 2010 gaan er jaarlijks één of meerdere teams waaronder tandartsen, artsen en vrijwilligers uit België en Nederland naar Nepal om te werken tijdens dental camps.

 

 

In het Health Center wordt het hele jaar door gewerkt door lokale medewerkers. Medora betaalt  het personeel en het onderhoud van dit centrum. We hechten veel belang aan een degelijke opleiding van het lokale personeel (een tandarts, de mondhygiënistes, de manager, de boekhouder en de onderhoudsploeg). Een belangrijke doelstelling is dat de lokale medewerkers op langere termijn erin zullen slagen dit centrum volledig zelfstandig te runnen.

 

Medora ondersteunt ook andere camps die in het Health Center georganiseerd worden in samenwerking met lokale dokters ( eye camps, diabetes camps, gynaecologie camps) en de voorlichtingen die georganiseerd worden over kankerpreventie, gezonde voeding, hart en vaatziekten. Medora Belgium zet zich verder ook in om de zelfstandigheid van de Nepalese vrouwen te helpen bevorderen en werkte oa. mee aan de oprichting van een naaiatelier uitsluitend voor vrouwen.

Medora Belgium werkt 100% op basis van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. De reis en het verblijf in Nepal worden volledig door de vrijwilliger zelf betaald.

Medora Belgium vindt overleg en samenwerking met de lokale bevolking en overheidsinstanties van essentieel belang om een juist beeld te hebben van de grootste noden ter plaatse en de werkzaamheden praktisch goed te kunnen organiseren. 

 


Korte info video "Samudaya" over de werking van Medora in Nepal.

Van: Wick Wojtas en Daan Kretschmann.